REMONT ŠERÁK, společnost s ručením omezeným je firmou, která má praxi v zajišťování kompletních dodávek elektromontážních prací v celém rozsahu pro tuzemsko.

Dlouholeté zkušenosti z této činnosti zajišťují našim dodávkám kvalitu, spolehlivost a spokojenost našich partnerů. Při realizaci našich zakázek respektujeme v maximální možné míře přání zákazníka při dodržení požadované technické úrovně a kvality prací.

Realizaci provádíme v oblastech:

 • Trafostanice a rozvodny pro napětí 6, 22, 35 a 110 kV
 • Montáže kabelových rozvodů kVN-22kV , kNN-0,4kV a  kabelových rozvodů kVO-0,4kV  včetně  montáží těchto venkovních rozvodů
 • Osvětlení vnitřních i vnějších prostorů
 • Uzemnění a hromosvody
 • Montážní práce za použití  montážní plošiny  20m
 • Projektování elektrických zařízení Bez omezení napětí

U všech činností provádíme:

 • Konzultace
 • Vypracování prováděcí dokumentace
 • Zajištění dodávek
 • Montáže
 • Revize a kompletní oživení zařízení
 • Servis


Naše firma získala nejvyšší kvalifikaci v oboru. Je držitelem příslušných oprávnění a osvědčení k provádění prací na elektrickém zařízení bez omezení napětí v objektech třídy - A a  C. Díky certifikátům, které naše společnost získala, můžeme garantovat kvalitu, vysokou technickou úroveň svých služeb, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.